Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

הזמנה לפתיחת תערוכת "הקיבוץ", פרויקט של קבוצת האמנות "בית ריק", בגלרייה לאמנות חברתית במכללה

המכון לחינוך לקיימות - יוצרים תרבות בת קיימא

הינך נמצא כאן

הזמנה לפתיחת תערוכת "הקיבוץ", פרויקט של קבוצת האמנות "בית ריק", בגלרייה לאמנות חברתית במכללה
15.11.22
12:00
בגלריה לאמנות חברתית במכללה

קיבוץ

קבוצת האמנות "בית ריק" כובשת את ירושלים

  • סיור בתערוכה
  • שיחה בהשתתפות אמנים מקבוצת "בית ריק" וצוות המכון לחינוך לקיימות

התערוכה פתוחה עד 27.1.2022 , ימים א -ה 8:00-20:00