Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

הזמנה להתכנסות לציון יום הזיכרון לרצח רה"מ יצחק רבין

באנר אודות המכללה
הזמנה להתכנסות לציון יום הזיכרון לרצח רה"מ יצחק רבין

הינך נמצא כאן

הזמנה להתכנסות לציון יום הזיכרון לרצח רה"מ יצחק רבין
07.11.22
13:15 - 14:30
אולם התרבות במכללה

השנה נארח את כבוד השופטת דליה דורנר שליחה בנושא: "מדינה ללא חוקה".

מרצים המלמדים בשעה זו מתבקשים להשתתף במפגש עם תלמידיהם.