Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

אירוע פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג, לסגל המכללה

באנר אודות המכללה

הינך נמצא כאן

אירוע פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג, לסגל המכללה
26.10.22
18:00 - 21:00
אולם התרבות במכללה

חברי סגל יקרים, 

הנכם מוזמנים לאירוע פתיחת שנה"ל תשפ"ג

שיתקיים ביום ד', ב' בחשוון, 26.10.2022

בשעות 18:00 - 21:00 באודיטוריום במכללה

המפגש יעמוד השנה בסימן חשיםה ולמידה משותפת של 

שילוב והכלה בתרבות המכללה

סדר היום: 

18:00 - 18:30  התכנסות וכיבוד 

18:30 - 19:00  הנהלת המכללה: דברים בפתחה של שנה חדשה

19:00 - 20:15  "בלי בושה": על החיים ברכבת הרים, הצגה ומפגש עם נעם קרבי

20:15 - 21:00  שילוב והכלה בתרבות המכללה תשפ"ג: סדנה בדיון במליאה 

אנא הקדישו מזמנכם , ובואו להשתתף במפגש.