Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

תואר שני (.M.Ed) בחינוך לקיימות - סביבה, חברה, בריאות

באנר קיימות
תואר שני (.M.Ed) בחינוך לקיימות - סביבה, חברה, בריאות

הינך נמצא כאן

הנהלת התכנית

יובל מיכל

ד"ר מיכל יובל

ראש התכנית לתואר שני .M.Ed בחינוך לקיימות - סביבה, חברה, בריאות

מייסדת שותפה, המכון לחינוך לקיימות

ד"ר
יובל מיכל
052-5441942
לייעוץ ורישום ללימודים: 

חייגו 02-6558111

מתעניינים בתוכנית?

מלאו פרטים ונחזור אליכם

מה, למה ואיך בלימודי חברה, סביבה ובריאות*

תכנית זו פותחה בראיית עתיד. תכליתה להכשיר אנשי חינוך בעלי תואר ראשון ממגוון התמחויות שיחנכו, יישמו, יהוו מקור להשראה לתלמידיהם, ויתרמו ליצירה ולביסוס של תרבות בת קיימא במסגרות חינוכיות, פורמליות ובלתי פורמליות ובקהילה סביבם. יעדיה:

  • הקניית הבנה מסודרת וביקורתית של תפיסת הקיימות על היבטיה הסביבתיים והבריאותיים, הכלכליים והחברתיים, הפוליטיים והתקשורתיים, התרבותיים והמוסריים. הבנת משלב המרכיבים הקוגניטיביים ("ראש"), המעשיים ("יד")  והערכיים ("לב") שבתפיסת הקיימות. פיתוח חשיבה ביקורתית ולמידת חקר משמעותית.
  • הקניית מיומנויות מעשיות בחינוך לקיימות ובהובלת צוותים שלמים ליצירה ולהטמעה של תרבות קיימות במרכז החינוכי ובמעגלי הקהילה שסביבו. פיתוח יכולות ללמידה ולפעולה עצמאית ובצוותים, במרחבים פיזיים וחברתיים במרחבי הכיתה ובמרחבים חוץ כיתתיים.

מה לומדים?

לצפייה בתכנית הלימודים (מערכת שעות) לחצו כאן

שנה א':

סביבה: מערכות ביו-גאו כימיות ותשתיות תומכות חיים; מזון, ממון, סביבה וחברה

חברה: אדם וטבע, חברה וכלכלה בתולדות המחשבה האנושית; אזרחות מכוונת צדק חברתי-סביבתי; אידיאולוגיות כלכליות בעידן המודרני; קיימות חברתית-קהילתית

בריאות: בריאות ותחלואה בראייה סביבתית, חברתית וכלכלית

חינוך לקיימות: מושגים ורעיונות יסוד

סמינריון מחקר עיוני, רב ובין תחומי

מחוץ לכיתה: ארבעה ימי סיור וקורס מרוכז בחופשת הקיץ

 
שנה ב':

קורסי חובה: כלכלה משתפת וכלכלה שיתופית; אמנות ככלי לשינוי חברתי וסביבתי; מיומנות תקשורת וניהול קונפליקטים בחינוך לקיימות; חינוך לאורח חיים בריא ומקיים

קורסי בחירה: מגוון ביולוגי ושמירת טבע; אנרגיה, אדם וסביבה; קיימות ומדיניות ציבורית; אדם, סביבה וחברה בראי הספרות המקראית.

עבודת גמר: יזמות בחינוך לקיימות: תיאוריה – מעשה – מחקר פעולה.

קורסי מתודולוגיה: מחקר כמותי, מחקר איכותני ומחקר פעולה.

מחוץ לכיתה: ארבעה ימי סדנא ויום סיור (קורסי בחירה)

קהלי יעד ותנאי קבלה

מורים וגננות בוגרי תואר ראשון B.Ed. ממגוון התמחויות, או תואר B.A. / B.Sc.  + תעודת הוראה.

שלוש שנות ניסיון עבודה בשדה (כולל שנת סטאז') או בתפקיד חינוכי אחר, מקביל ומשמעותי.

ציון סופי משוקלל בלימודי תואר ראשון – 80 לפחות. מתמחי מתמטיקה ומדעים – 75 לפחות.

בוגרים מצטיינים (ממוצע 90 ומעלה) בודדים יוכלו להירשם ללימודים מיד עם קבלת תואר B.Ed (במקביל לשנת הסטאז').

מי שהתמחותם הקודמת אינה במקצועות המדעים יידרשו ללימודי השלמה בסיסיים במדעים (מבואות במדעי החיים, כימיה ומדעי כדה"א), בהיקף של עד 4 ש"ש (112 שעות).

ועדת קבלה וראיון אישי.

משך הלימודים

שנתיים, יום בשבוע (ימי ג') + ימי סיור וסדנאות מרוכזות בחופשת סמסטר וחופשת הקיץ.

עידוד לימודים לתואר שני למורים בפועל

במסגרת הסכם הקידום של עובדי הוראה ב"אופק חדש", יוכרו 120 ש"ב (4 ש"ש) מלימודי התואר השני כחלק מ-180 ש"ב הנדרשות לצורך קידום בדרגה.

צור קשר - יעוץ והרשמה

צור קשר עם יועץ

היחידה לייעוץ ורישום

 

02-6558111 שלוחה 1

dy100@dyellin.ac.il

לגבי תואר שני חינוך לקיימות - סביבה, חברה, בריאות .M.Ed