Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

סמינרי חינוך ומשלחות מרצים לחו"ל

באנר פעילויות בינלאומיות
סמינרי חינוך ומשלחות מרצים לחו"ל

הינך נמצא כאן

רכזת פעילויות בינלאומיות

הגב' רות בר-סיני , Ms. Ruth Bar-Sinai
דוא"ל: ruthb@dyellin.ac.il

סמינר המרצים הינו "מסע נודד" שמטרתו חשיפה למערכת חינוך בארץ אחרת ולמידה קבוצתית משותפת, באמצעות סדנאות דיאלוג לאורך כל התכנית. הזדמנות לקחת חלק, יחד עם עמיתים, בכנס אקדמי בשותפות עם אוניברסיטה בחו"ל, כמרצה או כשומע.

תכנית סמינרי החינוך למרצים כוללת ביקורים במגוון בתי ספר, מפגש עם אנשי חינוך קובעי מדיניות לצד אנשי חזון,  הכרות עם פרויקטים חברתיים- חינוכיים - קהילתיים, חשיפה לתכניות השתלמויות במערכת החינוך, מפגשי דיאלוג עם סגל אוניברסיטאות שונות ופתיחת אפשרויות למחקרים משותפים.

התכנית כוללת כנס אקדמי סביב נושא בתחום החינוך בכלל  או בהכשרת מורים בפרט. הכנס מאורגן על ידי רכזת התכניות הבין לאומיות במכללה,  בשותפות עם עמיתים מאוניברסיטה בארץ המארחת. בכנס מרצים, משתתפי הסמינר הבוחרים בכך לצד מרצים מהאוניברסיטה המארחת.

בתכנית יש הכרות עם התרבות, הפולקלור והטבע באמצעות סיורים, ביקורים במוזיאונים, מופעי מוזיקה וריקוד וטיולים.