Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

Faculty Led

באנר פעילויות בינלאומיות
Faculty Led
לימודי סטודנטים מחו"ל במכללה בליווי מרצה מוביל

הינך נמצא כאן

מכללת דוד ילין מציעה למוסדות אקדמיים בחו"ל לשלוח קבוצת סטודנטים בליווי מרצה מוביל (faculty led) לקורס קיץ במכללה. הקורס נמשך בין שלושה לארבעה שבועות.

לתכנית נושא מרכזי הנובע מייחודה של המכללה בהכשרת מורים וממיקומה בירושלים והוא נקבע ביחד עם המוסד בחו"ל והמרצה המוביל את הקבוצה.

תכנית הקורס שתיבנה על ידי המכללה תכלול הרצאות שיינתנו על ידי מרצי המכללה בשיתוף עם המרצה המוביל. בנוסף, המכללה תארגן סיורים ומפגשים עם הסטודנטים של המכללה וכן פעילויות חברתיות ותיירותיות.