הינך נמצא כאן

מורים בשנה הראשונה לאחר התמחות

יחידת נטעים

מורים בשנה הראשונה לאחר התמחות

הינך נמצא כאן

מטרות הלימודים

  • פיתוח יכולת התמקצעות והעמקה של המורה החדש בתחומי תוכן והוראה
  • סיוע בשילוב בין כל מרכיבי ההכשרה: ידע דיסציפלינרי, ידע פדגוגי ועבודה מעשית
  • סיוע בהשתלבותו של המורה החדש בצוות הבית-ספרי תוך הכרת תרבות ביה"ס, זכויות וחובות של מורים
  • פיתוח תחושת המסוגלות והזהות המקצועית של המורה החדש כמורה וכחבר בצוות
  • שכלול מיומנויות תקשורת של המורה החדש בכיתה ומחוצה לה