Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

פיתוח מקצועי לעובדי הוראה חדשים

יחידת נטעים
פיתוח מקצועי לעובדי הוראה חדשים

הינך נמצא כאן

רכזת קורסי מורים חדשים: גב' אירית מזור כהן, mazorcohen@dyellin.ac.il

סגל המרצים: אנשי הסגל במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין, בעלי ידע פדגוגי רחב, שהוויית בית הספר מוכרת להם.

קהל היעד: עובדי הוראה חדשים, בשנה שאחרי הסטאז', חייבים להשתתף בסדנאות ליווי ייעודיות אותן מובילות המכללות.

היקף הלימודים:  50 שעות במתכונת הבאה:

  1. קורס סדנאי בהנחיית סגל המכללה (30 שעות).
  2. ליווי אישי של מורה/גננת מלווה מנוסה בביה"ס/ גן (20 שעות). שעות הליווי הן חובה, ומהוות תנאי להכרה בשעות קורס המורים החדשים לצבירת שעות השתלמות להתפתחות מקצועית (נצברות 30 שעות).

משך הלימודים: 10 מפגשים בני 3 שעות כל אחד במהלך שנת הלימודים.

הקורסים יתקיימו במתכונת היברידית.

*קורס זה הינו קורס חובה לעובדי ההוראה חדשים בשנת עבודתם הראשונה לצורך קידום  ופיתוח מקצועי במסגרת רפורמות "אופק חדש" ו"עוז לתמורה".

רישום מקוון

הנחיות לרישום מקוון

מטרות הלימודים

  • פיתוח יכולת התמקצעות והעמקה של עובדי ההוראה החדשים בתחומי תוכן והוראה;
  • סיוע למורים החדשים בשילוב בין כל מרכיבי ההכשרה: ידע דיסציפלינרי, ידע פדגוגי והתנסות מעשית;
  • סיוע למורים החדשים בהשתלבותם בצוות הבית-ספרי תוך הכרת תרבות ביה"ס, זכויות וחובות של עובדי הוראה;
  • פיתוח תחושת המסוגלות והזהות המקצועית של עובדי ההוראה החדשים כמורה/ גננת וכחברי בצוות;
  • שכלול מיומנויות תקשורת של עובדי ההוראה החדשים בכיתה/בגן ומחוצה לה/ו.