מעונות

באנר סטודנטים

מעונות

מעונות הסטודנטים של האוניברסיטה העברית בהר הצופים

תלמידי המכללה זכאים למגורים במעונות הסטודנטים של האוניברסיטה העברית בהר הצופים. 
פרטים על המעונות ועל תעריף שכ"ד ניתן למצוא באתר האוניברסיטה העברית.
המעוניינים במעונות מתבקשים לפנות לדיקנט.

משרדי הדיקנט הנמצאים בבניין ד' חדר 400
טלפון: 02-6558108
dicanat@dyellin.ac.il