Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

הכשרת מורים להוראת העברית כשפה נוספת, במסגרות פרטיות -קורס מקוון

המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות
הכשרת מורים להוראת העברית כשפה נוספת, במסגרות פרטיות -קורס מקוון

הינך נמצא כאן

תעודת זהות

שעות קבלה: 
א' - ה' 9:00–12:00, 13:00–16:00
דואר אלקטרוני
לייעוץ ורישום ללימודים: 

053-3608224 ניתן לשלוח הודעות וואטסאפ

02-6587541

02-6587528

מרכזת

הד"ר יהודית גולן בן אורי, מומחית בהוראת העברית כשפה נוספת judithgolan@dyellin.ac.il

מבנה הקורס

הקורס כולל לימודים עיוניים בדקדוק הלשון העברית, לימודי דידקטיקה של עברית כשפה נוספת, תצפיות בשיעורי עברית והתנסות מעשית בליווי אישי של מורה מצוות הקורס.

הקורס מבוסס על ספרי הלימוד של "אל העברית", מצגות תואמות ומערכי שיעור מסודרים, ומוביל את הסטודנטים צעד צעד, בהתאם לתכנית ההוראה של קורס העברית.

תעודה

למסיימים בהצלחה תוענק תעודה של המרכז ללימודי תעודה, המכללה האקדמית לחינוך על שם דוד ילין.