Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

קורס התאמה למטפלים עם תעודת הוראה בחינוך הרגיל, העובדים כמטפלים בחינוך המיוחד

באנר המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות
קורס התאמה למטפלים עם תעודת הוראה בחינוך הרגיל, העובדים כמטפלים בחינוך המיוחד

הינך נמצא כאן

תעודת זהות

שעות קבלה: 
א' - ה' 9:00–12:00, 13:00–16:00
דואר אלקטרוני
לייעוץ ורישום ללימודים: 

053-3608224 ניתן לשלוח הודעות וואטסאפ

02-6587541

02-6587528

תוכני הלימודים

  • עבודה מערכתית בתוך מערכת החינוך הכוללת חשיבה על מקומו של המטפל במערכת החינוך.
  • ההורה כחלק בלתי נפרד בתהליך הטיפולי ומפגש עם מודל עבודה עם הורים במתי"א.
  • עבודה קבוצתית בתוך מערכת החינוך – פיתוח הנושא וחשיבה על התהליכים והדילמות העולות בעבודה, בהתייחס לתיאוריות ולפרקטיקה, כולל כלים לעבודה קבוצתית מקוונת.
  • התמודדות עם הפרעות התנהגות והפרעות נפשיות של תלמידים, תוך התייחסות לתיאוריות ולכלים שונים, כגון מיינדפולנס, נ.ל.פ ופלייבק, ככלים להתמודדות מיטבית.

בכל הנושאים תהיה התייחסות לתאוריה ויישום בטיפול במערכת החינוך: השיעורים ישלבו למידת חומר תאורטי עדכני, עם גישות יישומיות לקידום עבודת הטיפול במערכת החינוך.

היקף הלימודים

100 שעות לימוד, כ 20 מפגשים, כל מפגש 5 שעות אקדמיות.

המועד: ימי ג', 15:30-19:30

בסיום הקורס יקבל המשתתף טופס אישור סיום לימודים הכולל ציון, אישור נוכחות ומספר שעות הלימוד בקורס וגיליון ציונים.

עם קבלת אישור סיום הלימודים על המטפל לפנות לאגף בכיר לכוח אדם בהוראה לבקשת רישיון קבוע לעבודה במערכת החינוך.