Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

כרטיס סטודנט

לימודים במכללת דוד ילין
כרטיס סטודנט

הינך נמצא כאן

כל סטודנט הלומד במכללה זכאי להחזיק בתעודת סטודנט המעידה על היותו סטודנט במכללה.

הכרטיס מקנה כניסה למכללה ולהשאלת ספרים בספרייה, להדפסות ולמכונות הצילום. בנוסף כרטיס זה מכובד ע"י אגד וסיטיפס (הרכבת הקלה).

כדי לקבל כרטיס סטודנט יש לבצע את הפעולות הבאות:

 1. יש להיכנס לפורטל הסטודנט 
 2. לבצע את הפעולות הבאות: "אפשרויות נוספות" > "בקשות וערעורים" > "בקשה להנפקת כרטיס סטודנט"
 3. למלא את הטופס ולעלות תמונה אישית (אין להעלות תמונה בקבצים של PDF, על התמונה להיות תמונה ברורה של פני המבקש בלבד, ללא אנשים נוספים , וללא משקפי שמש. תמונה שאינה מתאימה תגרום לאי הנפקת הכרטיס!).

חובה לצרף תמונה כקובץ בפורמט תמונה !

ללא תמונה לא יונפק כרטיס סטודנט !

 • במידה ולא מופיעה הבקשה יש לפתוח קריאה למרכז התמיכה באמצעות האפליקציה בנייד (חפשו "דוד ילין" בחנות הסלולרית) או לשלוח מייל עם פרטי הסטודנט (ת.ז + שם), לכתובת: dysupport@dyellin.ac.il 
 • כרטיס הסטודנט הוא רב-שנתי. הסטודנט מתבקש להקפיד על שמירתו.
 • כרטיס סטודנט יונפק רק לסטודנטים חדשים בשנה הראשונה ללימודיהם במכללה.
 • כרטיס הסטודנט ישלח בדואר במהלך חופשת הקיץ.
 • במקרה של אובדן הכרטיס יש להגיש בקשה מחודשת לכרטיס חדש (בתשלום של 50 ש"ח).
 • סטודנטים סדירים ממשיכים יפנו לאגודת הסטודנטים במהלך חופשת הקיץ לקבלת מדבקה עם שנה עדכנית.
 • סטודנטים בלימודי המשך – יפנו למזכירות ביה"ס ללימודי המשך וסטודנטים במכינה- יפנו למזכירות המכינה.
 • סטודנטים חברי אגודה יקבלו מדבקה המאשרת את חברותם באגודת הסטודנטים בהתאם לשנת הלימודים.
 • לאחר פתיחת שנת הלימודים, ניתן יהיה לקבל את כרטיס הסטודנט במשרדי אגודת הסטודנטים.