Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

פינת החי

פינת החי

הינך נמצא כאן

מטרת פינת החי הינה להכיר בעלי-חיים, את צורכיהם המיוחדים, את התנהגותם ואת אורחות חיהם, כך שניתן יהיה להיעזר בהם בחינוך, בהוראה ובטיפול.

מי בפינת החי?

בפינת החי של המכללה מגדלים בעלי-חיים שנפוצים כחיות מחמד: ארנבונים, מגוון מכרסמים קטנים, תוכים שונים, זוחלים, שבלולים וחרקים, כמו מקלונים.

מי מטפל בחיות?

האחראית על ניהול פינת החי היא סטודנטית המסיימת לימודיה בהוראה בח"מ ובמדעים, בשילוב לימודים בתכנית ההכשרה לטיפול בעזרת בעלי חיים. באחריותה ניהול הפינה וצוות העובדים בה, שרובם בוגרים או סטודנטים בתחומי הוראת המדעים או הכשרת מטפלים בעזרת בעלי חייםהטיפול בבעלי-החיים בפינה נעשה על-ידי סטודנטים של המכללה המתמחים במדעי הטבע ועל-ידי הסטודנטים של המכון למחנכים טיפוליים בעזרת בעלי-חיים.

 מי נעזר בפינת החי?

סטודנטים מכל המסלולים ומהמכונים השונים במכללה נעזרים בה במסגרת העבודה המעשית. פינת החי משמשת להוראת קורסים בתחומי מדעים והוראה לגיל הרך, כמו גם לקורסים בטיפול. בנוסף, פינת החי משמשת להוראה ולסדנאות למידה גם לתלמידים מבתי ספר ברחבי העיר ומחוצה לה. פינת החי משמשמת מקום התנדבות ותעסוקה לבעלי צרכים מיוחדים.

באפשרות הסטודנטים לשאול בעלי-חיים מהפינה ולהביאם איתם למוסדות שבהם מקיימים את העבודה המעשית שלה ם . (לפי התקנות החדשות אסור להסביע בעלי חיים למוסדות לימוד וממוסדות לימוד).

בעלי-החיים בפינת החי מטופלים היטב ונמצאים תחת הם בפיקוח וטרינרי שוטף כפי שמחייב החוק.

עובדי הפינה והסטודנטים מקבלים הדרכה על הטיפול הנדרש וכן רעיונות לשילוב בעלי החיים בעבודה החינוכית-דידקטית.

סטודנטים נעזרים בבעלי-החיים בהוראת נושאים שונים כמו: הבנת הקשר בין מבנה לתפקוד, הכרת המגוון הביולוגי, תזונה, רבייה, התאמות לסביבות חיים שונים, מארג מזון, הוראת שפה והוראת חשבון.

הדרכה מתאימה מאפשרת לסטודנטים הקשבה והיענות לתכנים רגשיים שעולים במפגש עם בעלי-חיים כמו תוקפנות, התנהגות מינית, יחסי הורים-צאצאים, מחלה ומוות.