Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

לוח דרושים לסטודנטים

חיפוש משרה

הינך נמצא כאן

הדרכה בעמותת מחשבה טובה
היקף המשרה: 
הקטגוריה של המשרה: 

תאריך פרסום:

א, 26/06/2022 - 13:49
0544 735 966
תיאור המשרה: 

עמותת מחשבה טובה שפועלת לצמצום פערים חברתיים בישראל באמצעות הנגשת טכנולוגיות לאוכלוסיות מגוונות.

כחלק מפעילות העמותה מתקיימים קורסים ברחבי הארץ בנושאים טכנולוגים שונים.

לקורסים אלו נדרשים מדריכים, העבודה בשעות גמישות ומתאימה לסטודנטים. 

דרישות המשרה: 

ניסיון בהדרכה

גישה טכנולוגית 

נכנות ללמוד דברים חדשים לפי הצורך 

מיקום המשרה: 
ירושלים ובכל הארץ