Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

לוח דרושים

חיפוש משרה

הינך נמצא כאן

מרככז/ת (רווחה) בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה במילוי מקום, תיתכן הארכה עד 31.12.22
היקף המשרה: 
הקטגוריה של המשרה: 

תאריך פרסום:

ב, 16/08/2021 - 12:18
תיאור המשרה: 

אחריות על קידום רווחת העובדים והגמלאים במשרד והפצת מידע רלוונטי לטובת רווחת העובדים.

סיוע בבניית מערך תמיכה וליווי אישי לעובדים ובני משפחתם.

תמיכה וליווי מקצועי לעובדים / גמלאים בעת מצוקה, בעיות אישיות ומשפחתיות.

קיום קשר מתמיד וביקור ביחידות המשרד, למידת הבעיות המועלות על-ידי העובדים והממונים, וסיוע במציאת פתרונות מקצועיים.

הפניית עובדים / גמלאים לגורמים מקצועיים מתאימים בקהילה, וביצוע מעקב אחר התקדמות הטיפול

סיוע לעובדים השוהים תקופות ארוכות במחלה, ואף ביקורם במידת הצורך.

ייזום, ארגון וליווי פעילויות רווחה בתחומי חברה, תרבות ופנאי, בריאות, ספורט, טיולים, נופשונים, טכסים ואירועי חברה.

ניהול "תיק עובד" הכולל תיעוד ומעקב אחר פעילות הטיפול בעובד/ת / גמלאי/ת.

סיוע בהכנת דו"ח שנתי על ביצוע פעולות רווחה ודו"חות נוספים לפי דרישת הממונה והנציבות.

השתתפות בוועדות משרדיות ובין-משרדיות בנושאים הקשורים לתחומי העבודה.

ביצוע מטלות נוספות בהתאם להנחיית הממונה

דרישות המשרה: 

השכלה:

השכלה אקדמית (תואר ראשון).

רצוי באחד מהתחומים הבאים: עבודה סוציאלית ו/או מדעי ההתנהגות ו/או קרימינולוגיה.

 

 

ניסיון:

לבעלי תואר ראשון - 2 שנות ניסיון כמפורט מטה.

לבעלי תואר שני - שנת ניסיון אחת כמפורט מטה.

 

ניסיון בתחומי העיסוק של המשרה כמתואר בפירוט המטלות בתיאור התפקיד או בתחומים שבהם קיימת זיקה למטלות.

רצוי ניסיון באחד או יותר מהתחומים הבאים: ארגון פעילות לרווחת עובדים ו/או עבודה סוציאלית ו/או עבודה טיפולית /ו/או עבודה רווחה תעסוקתית ו/או עבודה קהילתית-חברתית.

מיקום המשרה: 
ירושלים