נופש עובדים - סגל מנהלי

תאריך עברי: 
י״ט-כ״א באלול תש״פ
הערה: 
לסיום שנה״ל תש״פ | ימים ג׳-ה׳
סמסטר: 
סמסטר ב
חופשה: 
לוח שנה: 
תאריך: 
שלישי, ספטמבר 8, 2020 - חמישי, ספטמבר 10, 2020