תקופת בחינות סמסטר ב׳, מועד ב׳

תאריך עברי: 
י״ב באלול תש״פ-ו׳ בתשרי תשפ״א
הערה: 
ימים ג׳-ה׳
סמסטר: 
סמסטר ב
חופשה: 
לוח שנה: 
תאריך: 
שלישי, ספטמבר 1, 2020 - חמישי, ספטמבר 24, 2020