צום תשעה באב

תאריך עברי: 
ט׳ באב תש״פ
הערה: 
המכללה סגורה | יום ה׳
סמסטר: 
סמסטר ב
חופשה: 
חופשה
לוח שנה: 
שעות: 
חופשה
תאריך: 
חמישי, יולי 30, 2020