יום סגל אקדמי לסיום שנה״ל

תאריך עברי: 
ט׳ בתמוז תש״פ
הערה: 
סיום שנה״ל | יום ד׳
סמסטר: 
סמסטר ב
חופשה: 
לוח שנה: 
תאריך: 
רביעי, יולי 1, 2020