סיום סמסטר ב׳

תאריך עברי: 
ד׳ בסיוון תש״פ
הערה: 
סיום שנה״ל | יום ו׳
סמסטר: 
סמסטר ב
חופשה: 
לוח שנה: 
שעות: 
ב׳
תאריך: 
שישי, יוני 26, 2020