פתיחת שנת הלימודים בתאריך 27.10.19

באנר אודות המכללה

פתיחת שנת הלימודים בתאריך 27.10.19

פתיחת שנת הלימודים בתאריך 27.10.19
27.10.19
8:00

שנת הלימודים תש״ף תיפתח בתאריך 27.10.19

לצפייה בלוח השנה האקדמי