Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

באנר אודות המכללה
אלפון אנשי סגל

הינך נמצא כאן

ד"ר
הררי פלטיאל יפעת
Dr. Yifat Harari Paltiel
יפעת הררי

ראשת המסלול לחינוך על יסודי

המסלול לחינוך על-יסודי
שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בעל יסודי
סגל אקדמי
טלפון במשרד: 
02-6558138
קומה: 
2
חדר: 
241
בניין: 
א

יפעת הררי בעלת תואר דוקטור מהמגמה לפסיכולוגיה במערכת החינוך באוניברסיטת בן גוריון. עבודת הדוקטורט שלה עוסקת בהתפתחות אמפתיה ומוסריות בקרב ילדים צעירים. את ניסיונה העשיר רכשה בעבודה עם תלמידים, הורים וצוותים חינוכיים במהלך שני עשורים בהם עבדה כיועצת חינוכית, מדריכה של צוותי ניהול בנושא אקלים חינוכי מיטבי, מנחת הורים ומדריכה מחוזית במשרד החינוך.

יפעת עוסקת כעשור בפיתוח מקצועי של בעלי תפקידים מובילים במערכת החינוך בתחומים של היבטים פסיכולוגיים בלמידה, כישורי הנחייה והובלה חינוכית . תחומי המחקר שלה: התפתחות מוסרית; מורים מובילים; קהילות מקצועיות לומדות. נושאי הוראה: פיתוח זהות אישית ומקצועית, חינוך וניהול כיתה הטרוגנית ופדגוגיה פרטנית.