Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

באנר אודות המכללה
אלפון אנשי סגל

הינך נמצא כאן

מרצה וחוקרת ספרות, בדגש על בין-תחומיות. מתמחה בספרות השוואתית: ספרות נשים עברית ואמריקאית, ספרות אירופאית בין מלחמות עולם, שירה מודרנית וספרות ילדים.

מלמדת בחוג לספרות וספרות ילדים ובמסלול מלמ"מ.

אני מאמינה בהוראת ספרות ככלי להבנת המציאות ולבחינת נבכי נפש האדם. אני מאמינה בהוראה ובלימוד כדרך חיים, בעידוד חשיבה ביקורתית ויצירתית ובשיח המשמעותי והפתוח בין מרצה לסטודנט בקורסים פרונטאליים ומקוונים.