הינך נמצא כאן

באנר אודות המכללה

אלפון אנשי סגל

הינך נמצא כאן

פרופ'
שור ירון
yaron schur
מחלקה: 
מוסדות המכללה
המועצה האקדמית
אקדמיה
סגל אקדמי
טלפון במשרד: 
02-6558142
קומה: 
1
חדר: 
104
בניין: 
ד'