הינך נמצא כאן

באנר אודות המכללה

אלפון אנשי סגל

הינך נמצא כאן

כהן חנה
מזכירת מסלול
מחלקה: 
המסלול לגיל הרך בחברה הערבית
המסלול לחינוך מיוחד בחברה הערבית
מנהלה
מזכירות מסלולים ותכניות - תואר ראשון
אימייל 
טלפון במשרד: 
02-6558134
קומה: 
2
חדר: 
246
בניין: 
א'