הינך נמצא כאן

באנר אודות המכללה

אלפון אנשי סגל

הינך נמצא כאן

פרופ'
לוי וינר נעמי
NO NAME
נעמי לוי וינר
ראשת החוג
מחלקה: 
מוסדות המכללה
המועצה האקדמית
תואר ראשון - חוגים ולימודי יסוד
החוג להשכלת מבוגרים
סגל אקדמי
אימייל 
טלפון במשרד: 
02-6587558
קומה: 
2
חדר: 
205
בניין: 
א'