באנר אודות המכללה

אלפון אנשי סגל

גב'
בר איתן נעמה
NO NAME
מחלקה: 
סגל אקדמי
אימייל 

מרצה לספרות ומנחה סדנאות לכתיבה יוצרת. מתמחה בשירה עברית חדשה.

מאמינה בכוחן של מילים לחשוף את ה"שירה" שבעולם, את ה"שירה" שבתוכנו.