Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

דוד ילין

באנר אודות המכללה
דוד ילין

הינך נמצא כאן


דוד ילין, מייסדו של הסמינר, היה גם מנהלו הראשון בשנים תרע"ד-תרצ"ח (1938-1913).

יליד ירושלים בתרכ"ד (1864) ודור שלישי בה. היה מראשוני המורים העבריים, ולימד עברית בבית הספר "כל ישראל חברים".

היה ממייסדי ועד הלשון והסתדרות המורים, חוקר, בלשן ומראשי היישוב.

היה סגן ראש עיריית ירושלים בשנים תר"ף-תרפ"ה (1925-1920), נשיא אספת הנבחרים (הוועד הלאומי) בשנים תר"ף-תרצ"א (1931-1920).

בסמינר לימד תנ"ך, דקדוק ולשון. נתמנה פרופסור לתורת השירה הספרדית באוניברסיטה העברית.

דוד ילין נפטר בתש"ב (1941).