Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

אברהם אבן-שושן

באנר אודות המכללה
אברהם אבן-שושן

הינך נמצא כאן


אברהם אבן-שושן היה מנהלה של המכללה בין השנים תשט"ו-תשכ"ז (1967-1956).

נולד ברוסיה בתרס"ו (1906) ועלה ארצה בתרפ"ה (1925).

סיים את לימודיו בסמינר והמשיך ללמוד באוניברסיטה העברית בחוגים ללשון וספרות עברית.

היה מנהל המחלקה להנחלת הלשון ולהשכלה במשרד החינוך והתרבות. תחילה היה מורה בבית הספר "בית הכרם" ואחר כך מורה בסמינר. ערך את עיתון הילדים "עיתוננו". כמו כן כתב ותרגם ספרי מדע פופולריים לנוער. יצירותיו כבלשן וכלקסיקוגרף הן: "המילון ללשון העברית" ו"הקונקורדנציה החדשה לתנ"ך".

אבן-שושן היה חתן פרס ירושלים לחכמת ישראל בשנת תשכ"ח (1968), חתן פרס ישראל ללשון העברית בשנת תשל"ח (1978) וקיבל את פרס ביאליק בשנת תשמ"א (1981).

אבן-שושן נפטר בשנת תשמ"ד (1984).