Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

ד"ר ניסן שיינין

ד"ר ניסן שיינין

הינך נמצא כאן


ד"ר ניסן שיינין היה מנהלו הבא של הסמינר.
יליד ארצות הברית תרפ"ב (1922), שם צבר את השכלתו הרחבה ואת ניסיונו החינוכי בתפקידים בכירים במוסדות יהודיים.

ד"ר שיינין הגיע לישראל בשנת תשכ"ח (1968) בראש קבוצה של עולים מארצות הברית.

במשך עשרים שנות ניהולו, בין השנים תשכ"ח-תשמ"ח (1988-1968), גדל המוסד והתרחב והוקמו בו חטיבות חדשות, כמו החטיבה לגיל הצעיר, מרכז לחינוך מיוחד, מכונים לחינוך ריפויי, מרכז לטכנולוגיה ותקשורת, בית ספר להשתלמות מורים ולמנחי הורים.

בתקופת כהונתו קיבל הסמינר הכרה ומעמד של מוסד להשכלה גבוהה, המעניק תואר אקדמי ראשון בהוראה (.B.Ed) לבוגריו. עקב כך שונה שמו ל"מכללה לחינוך ע"ש דוד ילין".

כתב ספר בשם "התהליך האקדמי של הכשרת מורים בישראל", על תולדות המכללה.