Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

פריזמה לומדת - 13 - 20 לספטמבר

באנר סתיו בדוד ילין
פריזמה לומדת - 13 - 20 לספטמבר

הינך נמצא כאן

הכלים, המתודות והגישות לפדגוגיה חדשנית בהכשרה אקדמית. 

פותחים שנה ביחד. שבוע למידה לסגל הוראה אקדמית. 

נפגשים בזום 13 - 20 לספטמבר

  • שלישי - מפגש פתיחה
  • במשך השבוע - מגוון סדנאות לבחירה ללא תשלום

שילוב פעילויות ממוקדות למידה שיתופית ולומד עצמאי בסילבוס שלך 

נתנסה במגוון סדנאות בנושאים פדגוגים וכלים דיגיטליים

פרטים נוספים והרשמה באתר: https://www.prizmalomedet.com/ 

הרשמו כבר עכשיו ואנו נזכיר לכם מספיק זמן לפני המועד