Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

לוח דרושים לסטודנטים

חיפוש משרה

הינך נמצא כאן

ראש/ת ענף (תרגום וניסוח), מכרז מספר 100456 באתר נציבות שירות המדינה
היקף המשרה: 
הקטגוריה של המשרה: 

תאריך פרסום:

ה, 04/08/2022 - 14:38
תיאור המשרה: 

יש להגיש מועמדות דרך אתר נציבות שירות המדינה: 100456

https://ejobs.gov.il/gius/search#
תרגום מאנגלית לעברית ומעברית לאנגלית של נאומים ומסמכים נוספים בתחומים שונים, ובכלל זה מסמכים מדיניים, משפטיים, ומקצועיים ברמות סיווג שונות, עבור ראש הממשלה, לשכתו ויועציו, המל"ל ולשכת מנכ"ל משרד ראש הממשלה בהתאם לצורך. סיוע בהכנת התכתובת של ראש הממשלה בשפה האנגלית. ניסוח של מסמכים וחומרים נוספים ללשכת ראש הממשלה, יועציו, המל"ל ולשכת מנכ"ל משרד ראש הממשלה. תרגום חומר לאתר האינטרנט של המשרד ושל יחידות המשרד לשפה האנגלית בהתאם לצרכי הארגון. שיקלוט הקלטות של נאומים, הצהרות, ישיבות, ראיונות ועוד, ליחידות המשרד השונות. טיפול בפניות המגיעות למשרד בשפה האנגלית, העברתם לגורמים הרלוונטיים והשבה לפונה בשפה האנגלית, בתיאום עם האגף לפניות הציבור. ניסוח טיוטות תשובה לפניות של גורמים מדיניים מחו"ל. סיוע ליחידות המשרד השונות במשרד ראש הממשלה בתכתובת ותרגומים מאנגלית לעברית ומעברית לאנגלית. ביצוע משימות נוספות בהתאם לדרישת הממונה.

דרישות המשרה: 

השכלה: השכלה אקדמית (תואר ראשון)
ניסיון: לבעלי/ות תואר ראשון - שנת ניסיון* לבעלי/ות תואר שני – לא נדרש ניסיון קודם. *ניסיון בתרגום ו/או תמלול ו/או ניסוח ו/או עריכת לשון מעברית לאנגלית ומאנגלית לעברית. ניתן למנות את שנות ניסיון שנרכשו לפני קבלת התואר.
שפה: ידיעת השפה האנגלית והעברית ברמת שפת אם (כתיבה, דיבור וקריאה) – במסגרת הליך המיון תתבצע בחינה מקצועית בכתב ובע"פ. כישורים נוספים רצויים:
============= עדיפות לבעלי תואר אקדמי רלוונטי לתחום.
עדיפות לדוברי שפות נוספות
יכולת עבודת צוות
נדרשת זמינות לשעות עבודה לא שגרתיות
דייקנות ויסודיות

מיקום המשרה: 
ירושלים