Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

"היצירה כמקור לצמיחה", כנס של המכון להכשרת מטפלים באומנויות במכללה

באנר אודות המכללה
"היצירה כמקור לצמיחה", כנס של המכון להכשרת מטפלים באומנויות במכללה

הינך נמצא כאן

קרני ישי היא מטפלת בתנועה ושילוב אמנויות, אנאליטיקאית יונגיאנית, מרצה ומדריכה בתוכנית להכשרת מטפלים בתנועה ומול במכללה האקדמית לחינוך דוד ילין, מנחת סדנאות במתודה של "הדמיון הפעיל". שם ההרצאה של קרני: "הריקוד היצירתי יצר אותי"

"היצירה כמקור לצמיחה", קרני ישי היא מטפלת בתנועה ושילוב אמנויות.

דר' מאיה מרום, מטפלת במוסיקה ומטפלת DIR, עובדת עם ילדים על הספקטרום האוטיסטי בבתי ספר בירושלים, מרצה בתכנית להכשרת מטפלים במוסיקה במכללה האקדמית לחינוך דוד ילין, ומדריכה סטודנטים. שם ההרצאה של מאיה: "לו חפצים יכלו לדבר: וינייטות מ"מערת" הטיפול על (היעדר) יצירה כמקור לצמיחה".

"היצירה כמקור לצמיחה", דר' מאיה מרום, מטפלת במוסיקה ומטפלת DIR.

דר' אורית סוניה ויסמן, מטפלת בתנועה ומחול, אנליטיקאית יונגיאנית ובלשנית. עומדת בראש התוכנית לתואר שני בטיפול בתנועה ומחול במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דויד ילין מאז 2005. עמדה בראש חטיבת הטיפול בתנועה ומחול ב י.ה.ת. בעלת ניסיון רב בעבודה טיפולית עם אוכלוסיות שונות. ד"ר ויסמן חוקרת ומרצה על המשמעות הגלומה במקרי אי התאמה בשיח ובטיפול בכנסים שונים בארץ ובעולם. בעלת קליניקה פרטית, מטפלת ומדריכה. שם ההרצאה של אורית: "טיפול בתנועה ומול וקארל יונג, על יצירתיות ועל בכלל".

"היצירה כמקור לצמיחה", דר' אורית סוניה ויסמן, מטפלת בתנועה ומחול, אנליטיקאית יונגיאנית ובלשנית.

היצירה כמקור לצמיחה - כנס אמנויות