הינך נמצא כאן

ביקורי משלחות סטודנטים ומרצים מחו"ל במכללה

באנר פעילויות בינלאומיות

ביקורי משלחות סטודנטים ומרצים מחו"ל במכללה

הינך נמצא כאן

השנה המשיכו וביקרו אותנו משלחות מ-Inholland university מהולנד, מ-Vestfold university college מנורבגיה אשר קיימו סדנאות משותפות עם הסטודנטים במכללה.