Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

תקנון מבצע חבר מביא חבר- הרשמה לשנה"ל תשפ"ה

friendsbfriends

המליצו על החברים שלכם ועל כל חבר שירשם תקבלו מלגה של 500 ₪ (עד חמישה חברים).

ולא רק זה, גם החבר שלכם יקבל מלגה על סך 500 ₪.

כל סטודנט קיים יכול להציע רשימה של עד חמישה מועמדים מטעמו

*לתלמידי תואר ראשון בעלי תנאים מלאים.

*הגמול לא יינתן עבור סטודנטים הזקוקים למכינה או לשנת העצמה או לעובדי המכללה, לא כמפנים ולא כסטודנטים חדשים.

חבר מביא חבר