הינך נמצא כאן

שלוש סטודנטיות משנה ג בחוג למקרא מספרות לנו עליו.