הינך נמצא כאן

חינוך מיוחד - שלוש סטודנטיות מספרות