הינך נמצא כאן

סרטון על המסלול של חינוך מיוחד בחברה הערבית