Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

'יוגה של הלמידה וההוראה' בכיתה ובגן

המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות
'יוגה של הלמידה וההוראה' בכיתה ובגן

הינך נמצא כאן

קהל היעד

עובדי הוראה בשנת עבודתם הראשונה לאחר ההתמחות (סטאז').

מזכירת יחידת "נטעים": גב' סבטה ירט 02-6587581 svetlanaj@dyellin.ac.il