הינך נמצא כאן

יעוץ ושירות פסיכולוגי

באנר סטודנטים

יעוץ ושירות פסיכולוגי

הינך נמצא כאן

תלמידי המכללה זכאים לקבל טיפול פסיכולוגי במסגרת המכון הפסיכואנליטי בירושלים.

סטודנטים המעוניינים מוזמנים לפנות לדיקנית המכללה ד"ר עדנה קפל-גרין לקבלת פרטים והנחיות. הטיפול בפניות בכל השלבים הינו אנונימי לחלוטין. עלות הטיפול היא 180 ₪ לפגישה.