Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

יעוץ ושירות פסיכולוגי

באנר סטודנטים
יעוץ ושירות פסיכולוגי

הינך נמצא כאן

סטודנטים במכללה זכאים לקבל טיפול פסיכולוגי מסובסד במסגרת המכון הפסיכואנליטי בירושלים ובמסגרת השירות הפסיכולוגי של עמך.

מי מהסטודנטים המבקש לקבל הכוונה ביחס למערך תמיכה המוצע, מוזמן לפנות לדיקנית  הד"ר עדנה קפל-גרין. הטיפול בפניות הסטודנטים הינו תחת שמירה קפדנית על פרטיות. עלות הטיפול הינה בין  180-225 ₪ לפגישה.