Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

התמצאות בסביבה מאתגרת- סוגיות בחינוך ובקליטת מורים בשנת עבודתם הראשונה - לדוברי ערבית

המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות
התמצאות בסביבה מאתגרת- סוגיות בחינוך ובקליטת מורים בשנת עבודתם הראשונה - לדוברי ערבית

הינך נמצא כאן

המורים בשנות עבודתם הראשונות צריכים את התמיכה האישית והמקצועית אשר תעזור להם להתמודד עם הלחצים הקשורים בעבודה ביעילות. מסגרת הסדנה תאפשר מפגש אישי-מקצועי משמעותי ועשיר בין עמיתים, שבאמצעותה הם יכולים להרחיב את הידע שלהם בסוגיות מהשדה וגם לחזק את תחושת הקוהרנטיות המקצועית אצלם. כיוון שהמשתתפים בסדנה באים מקשת רחבה של מסגרות חינוכיות, נבחרו נושאים שיהיו רלוונטיים כמה שיותר לקהילה חינוכית הטרוגנית. בנוסף הקורס יקנה אסטרטגיות להתמודדות עם לחצים וחילוקי דעות בסוגיות חינוכיות ויגביר את המודעות העצמית לסגנון ההתמודדות האישי של כל מורה, ויפתח מיומנויות של השתלבות ויוזמה.  

קהל היעד

עובדי הוראה בשנת עבודתם הראשונה לאחר ההתמחות (סטאז').

מזכירת יחידת "נטעים": גב' סבטה ירט 02-6587581 svetlanaj@dyellin.ac.il