Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

כלים לעבודה דיאדית בטיפול באומנויות

באנר המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות
כלים לעבודה דיאדית בטיפול באומנויות

הינך נמצא כאן

תעודת זהות

דואר אלקטרוני
לייעוץ ורישום ללימודים: 

053-3608224 ניתן לשלוח הודעות וואטסאפ

02-6587541

02-6587528

קורס זה מקנה הכרות עם יסודות תיאורטיים לחשיבה דיאדית והתפתחות בהקשר של יחסים, ומפתח יכולת שימוש בעקרונות החשיבה הדיאדית לפיתוח החזקת הפרספקטיבה ההתקשרותית בתוך טיפול פרטני בילדים. במהלך הקורס נלמד שימוש בחשיבה ופרקטיקה של טיפול באומנויות לשדה הדיאדי בגילאים הפרה ורבאליים ובפגיעות שנגרמו בשלב פרה וורבלי, קשר אם תינוק ותפקיד ההורה ביחס למשימות ההתפתחותיות השונות, ועוד.

מרצה

שירה רייך פרידמן

היקף

30 שעות אקדמיות

קורס משולב פרונטלי (במתי"א מעלה והר) ומקוון

פרקטיקום

5 שעות התנסות בעבודה דיאדית.  

תנאי קבלה

מטפלים באומנויות העובדים במשרד החינוך ובעלי ותק של לפחות 3 שנים.