Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

הכשרה בטיפול ב CBT להפרעות חרדה

באנר המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות
הכשרה בטיפול ב CBT להפרעות חרדה

הינך נמצא כאן

תעודת זהות

לייעוץ ורישום ללימודים: 
המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות 02-6587541 או 02-6587528
דואר אלקטרוני

הקורס מציע דרכי התערבות לסיוע עבור אנשים הסובלים מבעיות רגשיות או נפשיות, בהתבסס על הגישה ההתנהגותית קוגניטיבית בפסיכולוגיה ועל תיאוריות מחקריות עדכניות בתחום. זוהי גישה מקובלת ומוכרת לטיפול נפשי והיא מיושמת בחברה, לצד הטיפולים הדינמיים הפסיכואנליטיים. בבסיס השיטה מוצבים כמה עקרונות יסודיים, והם: הגדרת מטרות ממוקדות, הגברת האקטיביות של המטופל, שילוב של שיטות מעשיות להירגעות, שינוי דפוסי אמונה והתנהגות על ידי שיחה ותרגול מעשי, זיהוי מנגנונים אוטומטיים מעכבים ונטרולם ומעקב אחר התקדמות המטופל

משתתפי הקורס ילמדו את עקרונותיה של גישה טיפולית זו, ויכירו דרכי יישום פרקטיות של התיאוריה בתהליך טיפולי, כולל היכרות עם כלי תשאול, אבחון, רישום ומעקב הנדרשים למטפל ההתנהגותי, ודרכי השילוב של טכניקות הטיפול הדינמי בתהליך ה- C.B.T.

מרצה

אלחנן אדלר

היקף שעות לימוד והדרכה

30 שעות, לא כולל הדרכה על הפרקטיקום.

הכשרה פרונטלית (במתי"א מעלה והר).

פרקטיקום והדרכה על הפרקטיקום

50 שעות פרקטיקום בעבודה עם תלמידים והורים מהחינוך המיוחד במתי'א.

30 שעות (לא כלול בשכה"ל).

תנאי קבלה

מטפלים באומנויות העובדים במשרד החינוך ובעלי ותק של לפחות 3 שנים.