Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

קורסים אקדמיים בתחומי החינוך וההורות

המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות
קורסים אקדמיים בתחומי החינוך וההורות

הינך נמצא כאן

תעודת זהות

שעות קבלה: 
א' - ה' 9:00–12:00, 13:00–16:00
דואר אלקטרוני
לייעוץ ורישום ללימודים: 

053-3608224 ניתן לשלוח הודעות וואטסאפ

02-6587541

02-6587528

הורים מתמודדים היום עם אתגרים יומיומיים הכרוכים בגידול הילדים ובחינוכם. קורסי ההעשרה נועדו להעמקת המעורבות של ההורים בחינוך ילדיהם ולהקניית כלים להתמודדות עם ילדים בגילאים שונים.

הקורסים המוצעים* עוסקים במגוון נושאים, לדוגמה: 
 • הורים וילדים בעידן החדש
 • גישות ותאוריות של חינוך בגיל הרך
 • הסביבה האנושית כמרחב פוטנציאלי להתפתחות הילד
 • משמעות המשחק בגיל הרך
 • השפה הגלויה והסמויה של ציורי ילדים
 • מעבר בין ילדות לבגרות
 • המתבגר בראייה חינוכית וחברתית
 • מין, מיניות והתבגרות
 • תזונה בתבונה
 • חינוך לבריאות

  *הרישום לקורסים הוא על בסיס מקום פנוי.

  * רשימת הקורסים הפתוחים להרשמה לקהל הרחב משתנה ומתעדכנת מעת לעת. מידע מלא ורשימת קורסים מעודכנים ניתן לקבל מנציגי הרישום וייעוץ הלימודים במרכז ללימודי תעודה והשתלמויות.

גמול השתלמות

על-פי התקנות של משרד החינוך.