Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

קורסים אקדמאים בתחומי החינוך, ההורות והעשרה כללית

המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות
קורסים אקדמאים בתחומי החינוך, ההורות והעשרה כללית

הינך נמצא כאן

תעודת זהות

לייעוץ ורישום ללימודים: 
02-6558111, 02-6587528
שעות קבלה: 
א' - ה' 9:00–12:00, 13:00–16:00
דואר אלקטרוני