הינך נמצא כאן

קורסים אקדמאים בתחומי החינוך, ההורות והעשרה כללית

המרכז ללימודי תעודה

קורסים אקדמאים בתחומי החינוך, ההורות והעשרה כללית

הינך נמצא כאן

תעודת זהות

לרישום וקבלת סטודנטים: 
3043*, 02-6587528
דלת פתוחה: 
א' - ה' 9:00–12:00, 13:00–16:00
דואר אלקטרוני