Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

משלחת לבית ספר לחינוך מיוחד מורכב של מסלול המלמ"מ במומבסה

באנר פעילויות בינלאומיות
משלחת לבית ספר לחינוך מיוחד מורכב של מסלול המלמ"מ במומבסה

הינך נמצא כאן

מרכז המשאבים בבית הספר לפני ואחרי הקמתו

מרכז המשאבים בבית הספר לפני ואחרי הקמתו

תמונה של סטודנטיות המשלחת עם מורות בית הספר בחדר המשאבים

תמונה של סטודנטיות המשלחת עם מורות בית הספר בחדר המשאבים

יצירה משותפת של מורה מבית הספר וסטודנטית מהמשלחת

יצירה משותפת של מורה מבית הספר וסטודנטית מהמשלחת

התנסות בלוח פעיל בנושא חשבון של שני תלמידים עם מוגבלות פיזית

התנסות בלוח פעיל בנושא חשבון של שני תלמידים עם מוגבלות פיזית

משחק בנושא חשבון של שתי סטודנטיות עם מספר תלמידים

משחק בנושא חשבון של שתי סטודנטיות עם מספר תלמידים 

משחק רצפה- טוויסטר בנושא צבעים של תלמיד עם סטודנטית

משחק רצפה- טוויסטר בנושא צבעים של תלמיד עם סטודנטית

סטודנטית ומורה שמחות ומוחאות כפיים בעקבות הצלחה של תלמיד במשימת מיון

סטודנטית ומורה שמחות ומוחאות כפיים בעקבות הצלחה של תלמיד במשימת מיון

משחק בנושא מיון של סטודנטית לתלמיד

משחק בנושא מיון של סטודנטית לתלמיד