Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

אתרים ללימוד פיזיקה

coaching
אתרים ללימוד פיזיקה

הינך נמצא כאן

שם האתר

תוכן ומידע נוסף

אוכלוסיית יעד

Interactive Simulations

 • סימולציות (הדגמות) בפיסיקה.
 • מורים לפיסיקה

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 • פורומים במדעים
 • אוספים ביולוגים
 • אסטרופיזיקה
 • פיזיקה של אנרגיות גבוהות
 • קרינת הסינכוטרון
 • מאמרים
 • מורים
 • סטודנטים

מבוא לפיזיקה

 • פרקים נבחרים מתוך הספר "פיזיקה: היסטוריה תורות ומושגים\ האוניברסיטה המשודרת 1991"

מידע נוסף:

הספר הוא מבוא בלבד.

 • מורים
 • סטודנטים
 • תלמידים בחטיבת ביניים ותיכון

סנונית

 

 • פיזיקה מודרנית
 • חשמל
 • אור וגלים
 • קישורים לאתרים נוספים
 • מורים
 • סטודנטים
 • תלמידים בחטיבת ביניים ותיכון
 • תלמידי יסודי

אנרגיה בהיבט רב תחומי

 • כל מה שרציתם לדעת על אנרגיה
 • קישורים לאתרים אחרים הקשורים באנרגיה
 • הוראה ואנרגיה
 • מילון מונחים הקשורים לנושא "אנרגיה בהיבט רב תחומי"
 • מורים
 • סטודנטים
 • תלמידים בחטיבת ביניים ותיכון

הספרייה של מט"ח

 • מאמר סקירה של התפתחות טכנולוגיית ייצור החשמל בארץ-ישראל החל משנות ה-30, כשבמרכז, סיפור הקמתה, תפעולה וסופה של תחנת הכוח בנהריים - מפעל החשמל שהקים פנחס רוטנברג בשנת 1921 בזכיון שקיבל מהממשלה הבריטית.
 • מורים
 • סטודנטים
 • תלמידים בחטיבת ביניים ותיכון
 • תלמידי יסודי

מת"ל: המרכז לתכנון לימודים

 • רשימת אתרים מומלצים
 • אנרגיה
 • דפי עבודה באנרגיה
 • חשמל
 • מורים
 • סטודנטים
 • תלמידים בחטיבת ביניים ותיכון

Energy News

 • אקטואליה – חדשות על אנרגיה
 • לכל המתעניינים באקטואליה על אנרגיה

TAU Astronomy Club

 • אתר הפורום באסטרונומיה
 • אתרים לימודיים באסטרונומיה
 • מגזינים למדע
 • ארגוני חינוך למדע

מידע נוסף:

האתר הוא בעברית ואנגלית.

 • מורים
 • סטודנטים
 • תלמידים בחטיבת ביניים ותיכון
 • תלמידי יסודי

 

מט"ח-הספרייה הווירטואלית

 • אפקט דופלר
 • מורים
 • סטודנטים
 • תלמידים בחטיבת ביניים ותיכון

בלוג לנושאי מדע

 • אפקט דופלר-בלוג
 • מורים
 • סטודנטים
 • תלמידים בחטיבת ביניים ותיכון
 • תלמידי יסודי

אתר מורי הפיזיקה

 • הוראת הפיזיקה

מידע נוסף:

פיזיקה והוראתה, אתר מומלץ ביותר למורים ולסטודנטים המשתלמים בפיזיקה.

 • מורים

המחלקה להוראת המדעים\ מכון וייצמן

 • המחלקה להוראת המדעים עוסקת במחקר ופיתוח בתחומים הבאים: בהוראת מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, מדעי המחשב, מדעי כדור הארץ, מדעי החיים ומדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים. בתחומים אלה מתבצעים מחקר ופיתוח כגון: פיתוח מקצועי של מורים, הפעלה, מחקר והערכה רצף של פעילויות ארוכות טווח הקשורות זו בזו.

מידע נוסף:

האתר בעברית ואנגלית.

 • מורים
 • סטודנטים

 

 

הוראת הפיזיקה בסביבה ממוחשבת

 • למידה חווייתית ומעמיקה של פיזיקה, תוך שימוש בטכנולוגיה מתקדמת, מחשבים ותקשוב. במסגרת הפרויקט יחשפו התלמידים לשימושים הרבים של המחשב במעבדת הפיזיקה: גיליון אלקטרוני לצורך עיבוד נתונים ובנית מודלים, תוכנות הדמיה מתקדמות ומעבדה ממוחשבת המאפשרת למדוד גדלים פיזיקליים להציגם במגוון תצוגות מרהיב ולנתחם בזמן אמיתי.
 • מורים
 • סטודנטים
 • תלמידים בחטיבת ביניים ותיכון

היסטוריה של הפיזיקה היבטים בתהליכי למידה

 • גלילאו גליליי
 • הציקלוטרון
 • היסטוריה ולמידה במדע
 • הריק-אנתולוגיה
 • מורים
 • תלמידים בחטיבת ביניים ועליונה

Video Lectures

 • שיעורים בחשמל ומגנטיות בווידאו

מידע נוסף:

אנגלית.

 • מורים

לימודים במילונית

 • מילון מונחים בסיסיים בפיזיקה
 • מורים
 • תלמידים

HyperPhysics 

 • אתר עם הסברים לנושאים שונים בפיזיקה כגון: קוונטים, חשמל ומגנטיות, יחסות, אסטרופיזיקה, פיזיקה גרעינית, פיזיקה של מצב מוצק, תרמודינאמיקה ועוד.

מידע נוסף:

אנגלית.

 • מורים
 • תלמידים בתיכון

כתבה בנושא הפרקטל ההודי

 • כתבה על פרקטלים
 • מורים
 • מתעניינים בתחום

מו"ט-נט-מרכז מורים ארצי למדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים

 • תכניות לימוד
 • מבנה החומר
 • אנרגיה ואינטראקציה
 • מערכות טכנולוגיות
 • כדור הארץ והיקום
 • מערכות אקולוגיות
 • חקר ופתרון בעיות
 • חשיבה ולמידה
 • קישורים לאתרים נוספים הקשורים לפיזיקה עבור חטיבות הביניים
 • מורים
 • תלמידים בחטיבות הביניים

צעירים במדע-מכון וייצמן

 • תופעות פיזיקליות - הדגמות. שפע של אתרים עוסקים בהדגמת תופעות פיזיקליות שונות. ניתן לשאוב מהם רעיונות למודלים שונים במכניקה, אסטרונומיה, דינמיקה, חשמל ומגנטיות. כיצד פועלים דברים כאלה? הרצאה מודגמת מתוך קורס מבוא לפיזיקה. באתר הדגמות אינטראקטיביות.

מידע נוסף:

חלק מהקישורים באנגלית.

 • מורים
 • תלמידי תיכון