Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

שבוע התנסות מעשית מרוכז

תאריך עברי: 
י"ג-י"ז באייר תשפ"א
סמסטר: 
סמסטר ב
חופשה: 
לוח שנה: 
שעות: 
לא יתקיימו במכללה לימודים לתואר ראשון. בסדנאות הסטאז', בלימודי התעודה וההשתלמויות ובתכניות לתואר שני הלימודים יתקיימו כסדרם
תאריך: 
ראשון, אפריל 25, 2021 - חמישי, אפריל 29, 2021