יום הסטודנט (יום ירושלים - הוקדם)

תאריך עברי: 
כ״ז באייר תש״פ
הערה: 
מטעם אגודת הסטודנטים | יום ה׳
סמסטר: 
סמסטר ב
חופשה: 
חופשה
לוח שנה: 
שעות: 
חופשה
תאריך: 
חמישי, מאי 21, 2020