אירוע פתיחת סמסטר ב׳

תאריך עברי: 
ח׳ באדר תש״פ
הערה: 
מטעם אגודת הסטודנטים, הפסקת לימודים מאושרת | יום ד׳
סמסטר: 
סמסטר ב
חופשה: 
לוח שנה: 
שעות: 
13:15-14:45
תאריך: 
רביעי, מרץ 4, 2020