פתיחת סמסטר ב׳

תאריך עברי: 
ז׳ באדר תש״פ
הערה: 
יום ג׳
סמסטר: 
סמסטר ב
חופשה: 
לוח שנה: 
שעות: 
ב׳
תאריך: 
שלישי, מרץ 3, 2020